Nasze zobowiązania na nowy rok harcerski

10 października 2008 mieliśmy zbiórkę przy ognisku. Jedną z ostatnich takich zbiórek w tym roku kalendarzowym. Rozmawialiśmy o tym, co nam harcerstwo dało lub daje i naszych zobowiązaniach wobec Drużyny. Obiecany plik do szkieletu naszego tegorocznego planu jest w tym pliku.


Przypominam, że każdy wybiera sobie jeden cel i informuje o swoim wyborze Michała, Przemka lub Marcina.