Jeden Świat, jedno światło

Betlejemskie Światło Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę, po raz trzeci zabłyśnie w naszym Józefowie.

18 Grudnia br. w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej o godzinie 18.00 nastąpi uroczyste przekazanie Światła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do odebrania Światła, nadziei i dobrego ciepła jakie niesie.

W sobotę 17. grudnia 2005 r. o godzinie 11.00 Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione przez skautów słowackich, przekroczy granice Polski. W harcerskim ośrodku „Głodówka” pod Zakopanym odbiorą je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie swoją wędrówkę po kraju. Przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrze do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane Prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów, instytucji i przyjaciół harcerstwa.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z: Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Także w naszym Józefowie Betlejemskie Światło Pokoju trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła i wszystkiego co symbolizuje: miłości, jedności, miłosierdzia.

Zapraszamy!

Harcerze, Zuchy i Instruktorzy Szczepu im. Por.R.G.Hamiltona w Józefowie