Betlejemskie Światło Pokoju 2011 w Józefowie

Betlejemskie Światło Pokoju 2011 w Józefowie

Betlejemskie Światło Pokoju rozpalone jest od płomienia w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej. Tradycja jego przekazywania stała się w Polsce jednym elementów przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Przekazujemy to światło, aby przypomnieć wszystkim, że Ten, który się narodził w Betlejem, jest światłem świata. Przypomina o tym ta świeca. Jest ona symbolem Tego, który mówił o sobie: Ja jestem światłem świata i nikt, kto ma to światło, nie będzie chodził w ciemności.

Światło rozjaśnia ciemności, daje poczucie bezpieczeństwa, przywraca nadzieję. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, niesiemy pokój oraz ideę braterstwa.

Przekazujemy światło z życzeniami abyśmy potrafili wraz z jego blaskiem ponieść i przekazać pokój innym ludziom. Musimy pielęgnować wrażliwość i hart naszych charakterów, aby nie utracić prawdziwego blasku pokoju, jaki daje nam Ten, który przyjdzie do nas już za kilka dni.